VODOMJER DN 20 mm 3/4″

Opis

Klasatačnosti:  R160 za horizontalnu ugradnju
Standard:   ISO 9001 : 2008; Tipsko odobrenje Instituta za mjeriteljstvo BiH; Zdravstveni certifikat
Nazivni pritisak: 16 bara
Mehanizam:vakumirani mehanizam
Maksimalna radna temperatura: 50°C.
Kučište:odljevak od mesinga sa regulacionim vijkom za protok
Zaštitnipoklopac:od plastike sa mogućnošću zamjene.
Filter: ravni ugrađen u vodomjer, sa mogućnošću lake i brze zamjene.

Fabular © 2024. All rights reserved.

Stay in touch!

Fabular © 2024. All rights reserved.